Levangsbilder.no

Lang eksponering

Det å ta bilder med gamle kameraer kan være spennende, fordi du kan benytte deg av lang eksponering. Du kan for eksempel lage et pinhole kamera, eller du kan benytte deg av mer moderne teknologi. Vi anbefaler uansett at du lærer deg analogt kamera før du benytter deg av digitalt. 

2 Nov 2020